NTF Dalarna Årsmöte 2021

I samband med NTF Dalarnas årsmöte delades Evert Wargs hederspris ut samt NTFs förtjänsttecken.

NTF Dalarna genomförde den 26 april sitt årsmöte som ett telefonmöte.

Innan årsmötet startade delades några utmärkelser ut.

Evert Wargs hederspris gick i år till Dalarnas Försäkringsbolag. Priset mottogs av Thomas Norgren och Christer Johansson.  Motivering: Företaget har en målsättning att påverka trafikanter att färdas trafiksäkert och undvika risker och skador. Företaget är en mångårig samarbetspartner till NTF Dalarna och är en mycket viktig part för 0-visionens fortsatta framgång. Som exempel kan nämnas företagets aktiva deltagande i NTF Dalarnas yrkesförarråd och yrkesförardag, erbjudande till alla förskolor i Dalarna om gratis reflexvästar samt ett innovativt trafiksäkerhetsarbete med ”skada på karta”.

NTFs förtjänsttecken i silver delades ut till Harry Pers. Harry Pers har under 50 år varit starkt engagerad i trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsfrågor. Han har mångårigt verkat för en ökad trafiksäkerhet under sin yrkesverksamma tid i Vägverket och sedermera i Trafikverket. Harry har under 20 år varit ordförande i PRO Dalarnas trafikutskott där han aktivt har engagerat 40 st trafikombud i länet. Harry har under samma period haft ett nära samarbete med NTF Dalarna. Hans stora engagemang där är bl.a aktivt deltagande i olika trafiksäkerhetsprojekt och som mångårig ledamot i NTF Dalarnas äldreråd. Han är för närvarande ordförande i rådet och som sådan adjungerad ledamot i NTF Dalarnas styrelse.

NTF Dalarna Årsmöte 2021

2021-05-06