Styrelse för NTF Dalarna

Mikael Prenler

Styrelseordförande

 

Övriga ledamöter

Claes Annerstedt

Kent Söderlund

Hans Moberg

Börje Svärdström

Bengt Benjaminsson

Kristina Wahlgren