NTF Dalarnas styrelse

Ordförande

Mikael Prenler

Övriga ledamöter

Kent Söderlund

Börje Svärdström

Hans Moberg

Bengt Benjaminsson

Jenny Norén

Fredrik Lindström

Ewa Lena Lindborg