NTF Dalarnas styrelse

Ordförande

Mikael Prenler

Övriga ledamöter

Claes Annerstedt

Kent Söderlund

Hans Moberg

Börje Svärdström

Bengt Benjaminsson

Maria Werpers