Kontaktpersoner

Hans Moberg
Presskontakt

VD, verksamhetsansvarig
hans.moberg@ntf.se
023-70 55 75

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

NTF underkänner landets snöröjning

Fler än 13 000 gångtrafikanter skadas varje år. NTF har därför kartlagt landets snöröjning och konstaterar att i hälften av alla observationer går kommunerna underkänt. För att få fler kommuner att prioritera drift och underhåll av gångstråk har NTF genomfört en undersökning i 20 kommuner för att ta reda på hur förhållandena är under vintern. Resultatet är nedslående - i hälften av fallen blir det underkänt. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. Vinterns stickprov kommer nu i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras och rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. NTF:s undersökning av snöröjning och halkbekämpning är genomförd i följande 20 kommuner: Askersund, Fagersta, Halmstad, Hässleholm, Karlshamn, Kil, Kiruna, Laholm, Lindesberg, Mora, Motala, Nordmaling, Nybro, Södertälje, Töreboda, Vänersborg, Ånge, Heby, Krokom och Sveg.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner. Dubblett av 1 annat omnämnande.

Åtta platser per kommun valdes ut och stickprov genomfördes vid tre tillfällen per plats. Totalt gjordes 480 observationer där kvalitén på snöröjning och halkbekämpning bedömdes under perioden november 2022 – mars 2023. Undersökningen visade att snöröjningen bedömdes vara otillräcklig vid 49 procent av observationerna. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. I samband med att det sista av vinterns grus nu sopas upp över hela landet kommer resultaten från vinterns stickprov i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras. NTF rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. – De pengar som samhället sparar genom färre olyckor skulle kunna satsas på bättre underhåll av gång- och cykelbanor. Då skulle troligen fler välja ett hållbart resande även vintertid, säger Agneta Berlin.