NTF Dalarna Årsmöte 2020

I samband med NTF Dalarnas årsmöte delades Evert Wargs hederspris ut samt NTFs förtjänsttecken.

NTF Dalarna genomförde den 29 april sitt årsmöte som ett telefonmöte.

Innan årsmötet startade delades några utmärkelser ut.

Evert Wargs hederspris gick i år till trafikpolisen Dalarna. Priset mottogs av Johan Alm, gruppchef. Motivering: Organisationens medarbetare arbetar dagligen nära gång-, cykel och biltrafikanter i sitt trafiksäkerhetsarbete. Genom sin yrkesutövning på gator och torg hjälper man på ett påtagligt sätt trafikanter att färdas trafiksäkert. Organisationen har ett långvarigt samarbete med NTF Dalarna och är en mycket viktig part för 0-visionens fortsatta framgång. Styrelsen för NTF Dalarna vill med detta pris visa sin uppskattning för värdefulla insatser, ett idogt och mångårigt trafiksäkerhetsarbete.

NTFs förtjänsttecken i silver delades ut till Mats Wilén. Han har under många år arbetat för att göra trafik säkrare. Mats har både genom sin yrkesutövning och på sin fritid arbetat för trafiksäkerhet.

NTF Dalarna Årsmöte 2020

2020-05-26