Bilbältesanvändningen ökar bland män i tätort…

En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Men användningen av bälte ökar inte i hela landet. Trots att nya bilar ersätter äldre i hela landet så kvarstår stora lokala och regionala skillnader i bältesanvändningen.

  • Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper så som till exempel unga män, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Dalarnas län

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2016 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att fyra kommuner uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 95 procents användning men i 3 kommuner saknar fortfarande var femte förare bälte, säger NTF Dalarnas Vd Hans Moberg.

Nationellt

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den ligga på 97 - 98 procent idag. Enligt NTF:s bältesundersökning 2017 som bygger på observationer från näst intill samtliga kommuner är det bara i Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Skåne, Stockholms län och på Gotland som man uppfyller det kravet. De flesta län ligger runt 95 procents användning och där behöver man jobba mer med aktiviteter för att öka användningen. I Jämtland, Kalmar län och Värmland är utmaningen ännu större för där saknar fortfarande var tionde eller nästan var tionde bälte.

 

  • Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. På vissa håll saknar nästan var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Marie Nordén.

 

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent. Krockkudden ersätter inte bältet utan är designad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

 

Kontaktperson:

Marie Nordén, generalsekreterare NTF - 0702 215 965

Hans Moberg, Vd NTF Dalarna – 070-67 68 800

 

 

 


2017-11-27