Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm

 

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en procent jämfört med förra året. En stor förbättringspotential finns i Dalarna.

2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent). Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent)

 

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Dalarna bland vuxna och barn ligger nu på 55 procent för cyklister respektive 99 procent för mopedister.  I länet har vi genomfört 3847 observationer fördelat på 15 antal kommuner. Högst var användningen i Älvdalens kommun med 68 procent tätt följd av Säter och Vansbro kommun och lägst användning mättes upp i Malungs/Sälens och Orsa kommun med 25 procent i båda kommunerna.

 

Ca 2000 cyklister skadas allvarligt i trafiken varje år. Huvudskador är de allvarligaste skadorna i trafikolyckor med cykel. Att använd cykelhjälm är ett mycket effektivt sätt att minska huvudskador vid en olycka. Det kan direkt jämföras med den stora skadereduktion som användning av bilbälte gör i bilen. Förutom lidande och besvär för den förolyckade så innebär vård stora kostnader för samhället. Kostnader för en allvarligt skadad person beräknas till 12,8 miljoner kr, varav en stor del faller på region och kommun.   

I årets mätning i Dalarna kan man konstatera att de vuxnas föredöme/brist på föredöme tydligt avspeglas på barnens användning av cykelhjälm. I Orsa och Malung/Sälens kommuner där endast var fjärde vuxen (25%) använder hjälm så använder endast 29% respektive 24% av barnen cykelhjälm.

Skärpning alla vuxna! Föregå med goda exempel! säger Hans Moberg, VD på NTF Dalarna.

 

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

 

I Dalarna ser vi skillnader  i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen...

 

  • Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor säger Hans Moberg.

 

 

Kontaktperson:

Hans Moberg, VD på NTF Dalarna: 023 70 55 75


2020-10-15