BSA Bilen som säker arbetsplats

 

Nu har ni chansen att ge Ert företag och Era anställda den utbildning som krävs enligt arbetsmiljölagen. Vår utbildning heter ”Bilen som säker arbetsplats” och är på 4 tim, 2 tim teori och 2 tim praktisk körning på halkbana. 

Pass 1

Hastighet – Bilbälte – Droger – Alkohol – Mediciner – Trötthet  

Upplevelsehallen med krocksläde, krockvåg, bilvolt och mycket mer.

Det blir många “a-ha” upplevelser.

 

I pausen mellan passen finns det möjlighet till en fika med kaffe/te och smörgås.

 

Pass 2: 

Körning med bil på halkbanan. Där får du känna på överraskningsmomentet när du bromsar på halt underlag i olika hastigheter.

 

Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda ha fått en kunskap om hur man skapar en trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon.

Vinster för företaget

Minskade fordonsskador

Minskad bränsleförbrukning

Minskade personskador

Tryggare arbetsmiljö för alla anställda

Bättre varumärke på vägarna

Attraktiv arbetsgivare som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

 

NTF Dalarna/Säker Trafik AB 

Vi har 50 års erfarenhet av arbete med utbildningar och uppdrag för ökad trafiksäkerhet, driver olika trafiksäkerhetsprojekt på uppdrag av Trafikverket samt utbildar också årligen 5000 körkortsaspiranter och fortbildar flera företags- och organisationers medarbetare som kör bil i jobbet.

Vi erbjuder Ditt företag eller organisation att vara en komplett samarbetspartner i utbildningsfrågor som rör trafiksäkerhet. Vi kan utbilda Din personal så de når den kunskapsnivå arbetsmiljöverket ställer som krav för alla som kör bil i jobbet. 

Vi ser fram emot en närmare kontakt med Er!