YKB - Yrkeskompetensbevis

Utbildning inom ramen för YKB/Fortbildning

SÄKER TRAFIK AB är godkända som fortbildare av yrkesförare. 

För att underlätta för yrkesförare som byter arbetsgivare eller verksamhetsort att fullfölja sin fortbildning samarbetar SÄKER TRAFIK AB med TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd), SÅ (Sveriges Åkeriföretag) och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) kring en nationell kursplan för fortbildningen.

NTF inräknat ger detta drygt 500 kvalificerade lärarresurser spridda över hela landet samt ett flexibelt fortbildningssystem med stora valmöjligheter för dig som yrkesförare. 

Läs mer här om Yrkeskompetensbevis (du blir omdirigerad till Säker Trafik Dalarna AB som är vårt utbildningsbolag)

Kursinnehåll & datum - aktuella kurser.