NTF Dalarnas styrelse

Ordförande

Bengt Benjaminsson

Övriga ledamöter

Mikael Prenler

Kent Söderlund

Börje Svärdström

Jenny Norén

Fredrik Lindström

Ewa Lena Lindborg

Adjungerade 

Mats Willén

Harry Pers, ordf seniorrådet

Mikael Persson, ordf yrkestrafikrådet